Welsh Tweed

Mae Welsh Tweed yn gwmni sy’n cael ei redeg gan y teulu ym Mannau Brycheiniog. Ni sy’n dewis lliwiau’r brethyn a’r patrymau unigryw, a chaiff y defnydd ei wau yn ein melinau lleol. Rydym yn falch iawn bod ein cynhyrchion i gyd, o gapiau fflat i sgarffiau a phonsios brethyn, yn cael eu gwneud â llaw ym Mhrydain, gyda’r rhan fwyaf yn cael eu gwneud yn ein ffermdy ym Myddfai ym Mannau Brycheiniog.

Watch Video

Ffon:

01550 721451

FFÔN SYMUDOL

07968 969854

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.