Cymdeithas Gwartheg Duon Cymreig

Mae ansawdd yn dod yn naturiol i’r Fuwch Ddu Gymreig. Fel y brif fuwch fagu ym Mhrydain, mae’n cyfuno cynhyrchu cig eidion o ansawdd uchel, lloia didrafferth, gallu dihafal i fod yn fam arbennig a chaledwch naturiol. Mae’n fuwch sy’n addas iawn ar gyfer amodau amaethu modern lle mae rheolaeth hwylus a lleihau mewnbynnau yn hanfodol ar gyfer cynhyrchu cig eidion mewn ffordd broffidiol.

Watch Video

Ffon:

FFÔN SYMUDOL

044796 9000000

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.