The Ratchet Shop

Mae The Ratchet Shop yn fusnes teulu sy’n ymfalchïo mewn darparu cynhyrchion o ansawdd am brisau teg – rhywbeth yr ydym wedi bod yn ei wneud am flynyddoedd bellach. Ers gwerthu strapiau clicied clymu i lawr ar y dechrau, mae’r cwmni wedi mynd o nerth i nerth dros y blynyddoedd ac wedi ehangu i gynnwys amrywiaeth eang o gynhyrchion codi, cysylltu a thrin yn ogystal â diogelwch uchder a Chyfarpar Diogelu Personol (PPE).

Watch Video

Ffon:

01638 731608

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.