Siop Wyn

Ei diadell fach ei hun o frîd prin defaid hirwlanog Dyfnaint a Chernyw y mae wedi’i magu am ychydig flynyddoedd ar fferm y teulu sy’n gyfrifol yn rhannol am greadigrwydd Lowri. Drwy gyfuno’r ddau beth sy’n mynd â’i bryd – gwneud gemwaith a chadw ei diadell fach o ddefaid – mae’n creu casgliadau unigryw a phersonol o emwaith â llaw gan ddefnyddio arian a deunyddiau traddodiadol eraill a chyfuno gwlân ei diadell ei hun sydd wedi’i lywio i ddenu’r llygaid.

Ym mis Mai 2015, agorodd ei siop ar y Stryd Fawr yng Nghonwy. Gyda’i mainc weithio yng nghanol y siop, mae Lowri yn creu a phersonoli ei gemwaith ar gyfer ei chwsmeriaid. Yn ogystal â’i gemwaith ei hun, mae Lowri yn gwerthu detholiad sy’n amrywio o hyd o emwaith o waith llaw gan ddylunwyr eraill ynghyd â chynhyrchion megis cardiau Cymraeg a Saesneg, rhoddion unigryw a phethau i’r cartref a grëwyd yn y DU, ac yn bennaf yng Nghymru.

Watch Video

Ffon:

01492339842

FFÔN SYMUDOL

07725110457

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.