Scotpen Ltd

Scotpen – System alwminiwm symudol ar gyfer defaid. Defnyddiwch y system ddidoli o’r blaen neu’r cefn. Clwydi dalennog talach i leihau’r risg o ddefaid yn neidio.

System ‘Peak handler’ – bydd trimio traed, tynnu caglau, drensio, tagio a gwirio cadeiriau lawer yn haws.

Llonyddydd – Caiff defaid eu llonyddu’n dawel a’u ffrwyno’n ddiogel. Yn addas ar gyfer ŵyn o bob maint a defaid yn eu llawn dwf gan gynnwys hyrddod.

Watch Video

Ffon:

01461 600203

FFÔN SYMUDOL

07703 488277

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.