RJ Joinery & Equestrian Services

Gweithgynhyrchwyr adeiladau pren pwrpasol o ystablau a siediau gwair Americanaidd i garejis a storfeydd gardd, ac amrywiaeth eang o ddrysau a ffenestri ar gyfer ystablau a garejis. Hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o ategolion ar gyfer ystablau ac iardiau, rygiau, dillad marchogaeth, esgidiau a bandeisiau, offer ysgrafellu, hetiau marchogaeth, amddiffynwyr corff, gofal lledr a mwy. Rydym yn darparu gwasanaeth o’r cam dylunio cyntaf i’r cam gosod! Mae ein gwefan yn cynnig amrywiaeth eang o’n cynhyrchion ac mae gennym siop yn Y Gelli Gandryll.

 

Watch Video

Ffon:

01497 821100

FFÔN SYMUDOL

07918 705273

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.