Pyon Products Ltd

Gall yr Heatwave fwydo hyd at 30 o loi neu 50 oen /myn gafr a gellir defnyddio llaeth cyflawn neu laeth powdr. Bydd yr ŵyn yn tyfu’n gyflym, fel rhai gaiff eu magu ar ddafad. Mae defnyddio system fel hyn y i fwydo ŵyn swci yn arbed oriau o waith. Caiff yr offer ei gynhyrchu yn y D.U. Mae’r cyfarpar yn syml ac yn fforddiadwy. Bydd y system yn cynyddu twf ac yn arbed gwaith.

Watch Video

Ffon:

01432 830409

FFÔN SYMUDOL

07968 177726

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.