Once In A While

Cartref i bopeth sydd wedi’i wneud â llaw; cardiau, addurniadau a rhoddion o mdf, ffabrig a ffelt.

I’r rheini ohonoch sydd fwyaf creadigol, mae Once In a While yn falch o stocio cynhyrchion Corinne Lapierre; amrywiaeth fodern iawn o becynnau crefft o ansawdd, sy’n cynnwys popeth i’ch galluogi i gwblhau prosiect, a defnyddiwyd dulliau moesegol wrth greu’r deunyddiau ecogyfeillgar hyn. Mae’r bwndeli ffelt yn gymysgedd o wlân/fisgos ac maent ar gael mewn amrywiaeth o liwiau.

Watch Video

Ffon:

FFÔN SYMUDOL

07411 440474

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.