NFU Turkey Shop

Ydych chi’n paratoi twrciod? Gallwch archebu eich nwyddau ar gyfer twrciod brand NFU tra bod stoc ar gael.
Mae Bwrdd Dofednod yr NFU yn gweithio’n gale der mwyn cynrychioli a diogelu buddiannau’r aelodaeth yn y sector. Mae gan yr aelodau wybodaeth eang ac arbenigedd er mwyn sicrhau bod yr NFU yn llwyddiannus o ran cynrychioli eich busnes. Mae’r bwrdd yn cynrychioli buddiannau’r sectorau wyau maes a chawell, magu cywion, y sector fwyd a’r sector brosesu twrciod ac adar cig.
Os oes gennych gwestiwn neu ymholiadau am nwyddau twrci yr NFU a/neu Siop Dwrciod yr NFU, cysylltwch â’r NFU.

Watch Video

Ffon:

0370 845 8458

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.