Llywodraeth Cymru

Ewch I www.llyw.cymru/Ffermio-a-chefn-gwlad I ddod o hyd I’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau canlynol

Grant Busnes Ffermydd – Gorchuddio Iardiau
Grantiau Bach Glastir – carbon
Creu Coetir Glastir
Grant Cynhyrchu Cynaliadwy
Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren

Dyddiadau Pwysig
27 Tachwedd – Ffenestr cais y Cynllun Cymorth Taliad Sylfaenol yn cau
1 Chwefror 2021 – Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Stocrestr flynyddol Defaid a Geifr

Watch Video

Ffon:

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.