KiwiKit Ltd

Mae gan KiwiKit enw da am ddod ag eitemau blaengar i farchnad y D.U gan ddarparu dewis ac ansawdd uchel i ategu gwerth i’ch busnes a’ch ffordd o fyw.

Rydym am ddarparu atebion ar gyfer heriau gan wneud bywyd yn haws i’n cwsmeriaid, boed hynny drwy gynnig offer sy’n gwneud magu lloi yn haws neu drwy ddarparu’r got Kaiwaka er mwyn cadw’r ffermwr yn sych ac yn ddiddos gydol y flwyddyn. Mae ein hathroniaeth ni’n ffocysu ar brynu eitemau o ansawdd er mwyn arbed arian yn y tymor hir.

Watch Video

Ffon:

01239 213120

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.