Kelsey Publishing

Mae gennym gynigion arbennig ar gyfer y Nadolig er mwyn i chi allu cwblhau eich rhestr siopa Nadolig yn gynnar. Gallwch gael tanysgrifiad yn anrheg Nadolig i rywun arbennig neu hyd yn oed i chi eich hunan. Mae gennym dros 100 o syniadau ar gyfer anrhegion, yn cynnwys cylchgronau ar beiriannau fferm, treftadaeth a cherbydau – mae gennym rywbeth fydd t ddant pawb!

Gallwch ymweld â’n siop ar-lein neu ffonio ein tîm tanysgrifio drwy ffonio 01959 543 747 a rhoi’r cod XMAS20.

Watch Video

Ffon:

01323 849890

FFÔN SYMUDOL

07764 230515

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.