Isla and Hoo

Mae Isla and Hoo yn canolbwyntio ar ddillad plant yn ogystal â darparu rhywbeth i’r rheini ohonom sy’n caru printiau, ansawdd a’r ddaear hon. Caiff y printiau i gyd eu darlunio â llaw cyn cael eu creu gennyf fi, Cara, ym Machynlleth, gan ddefnyddio cotwm organig a gafwyd drwy dulliau moesegol. Fy ngweledigaeth yw creu tecstilau hwylus a chyffrous sy’n niwtral o ran rhywedd ar gyfer plant rhwng eu geni ac 8 oed.

Watch Video

Ffon:

FFÔN SYMUDOL

07722 021442

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.