Hot Togs

Legins a hosanau thermol sydd wedi ennill gwobrau a ddyluniwyd am eu perfformiad, am eu bod yn gyfforddus ac yn ffasiynol am brisiau fforddiadwy. Mae gan ein hamrywiaeth o legins/haenau sylfaen leinin cnu ac yn ffitio fel maneg. Bydd ein hosanau thermol yn eich cadw’n gynnes hyd yn oed pan fyddwch yn wlyb! Gan gynnal pont y troed, yn atal pothelli ac yn cynnwys semau fflat ar fysedd eich traed, bydd eich traed wrth eu bodd â nhw!

Watch Video

Ffon:

FFÔN SYMUDOL

075406 89788

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.