Furry Paws

Mae Furry Paws yn cynnig amrywiaeth o nwyddau ar gyfer anifeiliaid anwes, o gyfarpar gwaith proffesiynol gyda chŵn i nwyddau gwella naturiol.

Mae pob siampŵ, cyflyrydd ayyb yn cael eu cynhyrchu yn y D.U, gan ddefnyddio dulliau di-greuloneb, ac meant yn cynnwys fitaminau.

Mae pob chwistrell ac eli naturiol yn rhydd o unrhyw gemegau, yn gynnyrch fegan, wedi eu cynhyrchu gan ddefnyddio dulliau di-greulondeb yn y D.U.

Watch Video

Ffon:

FFÔN SYMUDOL

07885 827498

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.