Fascin8 Millinery and Tweed

Mae Fascin8 Millinery and Tweed yn gwmni lleol i Lanfair ym Muallt, sy’n arbenigo mewn hetiau i’w gwisgo bob dydd ac ar achlysuron arbennig yn cynnwys hetiau trilby a chapiau fflat. Rydym hefyd yn cynhyrchu mygydau wyneb a chyfwisgoedd brethyn yn cynnwys sgarffiau, mantelli a bagiau, oll gan ddefnyddio deunydd ac addurniadau hyfryd. Er ein bod yn cadw stoc, mae’r rhan fwyaf o eitemau yn rhai sy’n cael eu creu’n bwrpasol i archeb. Cysylltwch ȃ ni er mwyn sicrhau bod modd i ni anfon eich anrhegion Nadolig mewn da bryd. Nadolig Llawen.

Watch Video

Ffon:

FFÔN SYMUDOL

07747 160585

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.