Coleg Cambria Llysfasi

Mae’r coleg wedi ei leoli yn Nyffryn Clwyd ger Ruthin, Gogledd Cymru.

Rydym yn arweinwyr mewn addysg amaethyddol. Mae gennym enw da o ran darparu cyrsiau Amaeth, Peirianneg Amaethyddol, Coedwigaeth a Hwsmonaeth Anifeiliaid.

Y rheswm dros lwyddiant ein myfyrwyr yw’r cyfleusterau gwych sydd yma, ein staff, a’r profiad y caiff myfyrwyr. Mae ein tîm o staff ymroddedig yma i ysbrydoli, ysgogi, herio a chynorthwyo myfyrwyr i gyflawni eu potensial.

Watch Video

Ffon:

0300 30 30 007

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.