Coco Alpacas

Rydym yn gwerthu sanau Alpaca hyfryd sy’n gynnes, yn gysurus ac yn gwisgo’n dda. Gallwn gynnig amrywiaeth o sanau mewn 3 gwahanol faint sy’n addas i’w gwisgo i gerdded a’u gwisgo bob dydd, sanau â gafael yn ogystal â sanau i’w gwisgo i’r gwely. Maent i gyd ar gael mewn amrywiaeth o liwiau. Mae nifer o gyfwisgoedd o wlân Alpaca ar gael hefyd, a nifer o eitemau wedi eu creu â llaw.

Mae gwlân Alpaca yn feddal iawn, yn gynnes ac yn addas i’w wisgo ar gyfer y rheiny nad ydynt yn gallu gwisgo gwlân arferol.

Watch Video

Ffon:

FFÔN SYMUDOL

07989 740376

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.