Clems Daughter

Rwy’n gwneud rhoddion â llaw gan ddefnyddio hen decstilau ail-law o ansawdd, h.y. lliain, les, cwilt, etc. Rwy’n casáu defnyddio peiriant ac felly mae’r rhan fwyaf o’m heitemau wedi’u gwnïo â llaw. Rwy’n gallu rhoi blas personol ar eitemau hefyd. Edrychwch ar fy ngwefan neu dudalen Instagram.

Rwy’n byw ym Montnewydd-ar-Wy, a byddwn yn hapus ichi ddod i weld unrhyw eitem sydd o ddiddordeb ichi, drwy apwyntiad yn unig er mwyn inni gadw pellter cymdeithasol.

Watch Video

Ffon:

01597 860550

FFÔN SYMUDOL

07496 311593

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.