Chilcott UK

Rydym yn fferm sy’n cael ei redeg gan y teulu ym Mannau Brycheiniog sy’n gweithio’n agos gyda chrefftwyr medrus o Brydain. Rydym yn cynnig cynhyrchion sydd wedi’u gwneud yn gyfan gwbl ym Mhrydain ar eich cyfer chi, eich cartref a’ch ci, gan arbenigo mewn gwlân Prydain a phersawrau naturiol – y rhoddion Nadolig perffaith. Byddwn yn gweld eich eisiau eleni ond cofiwch ymweld â’n gwefan i weld ein heitemau newydd.

Watch Video

Ffon:

FFÔN SYMUDOL

07766 146437

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.