Carr's Billington

Mae ein timau gwerthu proffesiynol wedi eu hyfforddi ac yn darparu gwasanaeth ar gyfer ein hardal fasnachu yn gyfan gwbl (Gogledd Lloegr, yr Alba, Cymru a Chanolbarth Lloegr). Maent yn cynnig gwasanaeth arbenigol er mwyn cefnogi ein portffolio ni o gynnyrch.  Mae adran dechnegol ac adran faeth y cwmni yn sicrhau bod cwsmeriaid yn derbyn gwasanaeth heb ei ail yn y diwydiant. Rydym yn cynnig gostyngiad pris o 10%b ar ddillad ac esgidiau ar ddiwrnod y Ffair Aeaf.

Watch Video

Ffon:

FFÔN SYMUDOL

07931 410524

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.