American Squeeze Crush Systems Ltd

Ydych chi’n ymgeisio am grant ar gyfer craets gwartheg? Peidiwch ag edrych ymhellach. Rydyn ni’n darparu craetsys gwartheg hydrolig ac anhydrolig cryf iawn sydd â sawl mynediad ar gyfer trin gwartheg yn ddiogel ac yn gyflym. Systemau pwyso, sgwpiau pen, atodiadau trimio carnau, etc. Craetsys gwartheg Pearson USA, hydrolig Raging Bull, wedi’u galfaneiddio (ein dyluniad a gynhyrchwyd yn y DU), a fflapiau trwyn Quiet Wean ar gyfer diddyfnu dau gam.

Watch Video

Ffon:

01423 322326

FFÔN SYMUDOL

07770 674383

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.