Agrii

Mae Agrii yn stocio amrywiaeth gynhwysfawr o gynhyrchion da byw, gan gynnwys:

  • Cynhyrchion rheoli paraseitiaid ar gyfer pob math o anifail fferm
  • Atchwanegiadau protein a mwynol, bwydydd cyfansawdd a phlociau bwydo
  • Powdrau llaeth ac atchwanegiadau dilynol ar gyfer lloi ac ŵyn
  • Brechlynnau ar gyfer defaid, gwartheg cig eidion, gwartheg sugno a ffermydd llaeth
  • Offer trin da byw
  • Cemegau llaeth a chynhyrchion hylendid fferm

Rydym hefyd yn cynnig cyngor ar iechyd anifeiliaid a chynhyrchion porthiant.

Watch Video

Ffon:

01584 872134 (Ludlow)

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.