A.R. & M.L. Daniels

Dewis da o flancedi traddodiadol Cymreig ac eitemau wedi’u gwneud o garthenni Cymreig megis: rygiau teithio, clustogau, blancedi ar gyfer babanod, pethau atal drafft a gorchuddion tebot. Rhoddion casgladwy gan gynnwys amrywiaeth eang o ffigurynnau Cymreig; hefyd Border Fine Arts, Beswick, Royal Doulton Royal Albert, Ladro a chrisial.

Dymuniadau gorau ichi gyd am Nadolig llawen a diogel.

Watch Video

Ffon:

01792 865556

FFÔN SYMUDOL

07929 196055

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.