Farmers' Union of Wales

Ein nod yw amddiffyn a hyrwyddo buddiannau’r rhai sy’n cael incwm o amaethyddiaeth Cymru. Ar gyfer ffermwyr, tirfeddianwyr, tyddynwyr ac amaethwyr rydym yn darparu Aelodaeth Lawn gan roi mynediad i’r holl wasanaethau, gostyngiadau, canllawiau a chyngor sydd ar gael.

Mae ein categori aelodaeth Academi FUW yn benodol ar gyfer pobl ifanc sy’n ymwneud â phob agwedd o ddiwydiant gwledig. Mae aelodaeth cefn gwlad ar gyfer unigolion sy’n mwynhau ac yn gwerthfawrogi cefn gwlad ac efallai’n cadw tyddyn.

Mae ein haelodaeth Ffermwr am Oes ar gyfer y rhai sydd wedi bod yn aelod yn y gorffennol neu sydd wedi ymddeol o ffermio o ddydd i ddydd ond sy’n dal i fod eisiau cefnogi’r Undeb.

A href=”https://www.fuw.org.uk”>FUW Ad-1

Watch Video

Ffon:

01970 820820

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.