Here is what we found

Tradestands

Siop Wyn

Lowri’n creu casgliadau unigryw a phersonol o emwaith â llaw gan ddefnyddio arian a deunyddiau traddodiadol eraill a chyfuno gwlân ei diadell ei hun sydd wedi’i lywio i ddenu’r llygaid.

VISIT STAND

Chilcott UK

Rydym yn fferm sy’n cael ei redeg gan y teulu ym Mannau Brycheiniog sy’n gweithio’n agos gyda chrefftwyr medrus o Brydain.

VISIT STAND

Welsh Tweed

Mae Welsh Tweed yn gwmni sy’n cael ei redeg gan y teulu ym Mannau Brycheiniog. Ni sy’n dewis lliwiau’r brethyn a’r patrymau unigryw, a chaiff y defnydd ei wau yn ein melinau lleol. Rydym yn falch iawn

VISIT STAND

Tynewydd Alpacas

Mae nwyddau Tynewydd Alpacas i gyd wedi’u gwneud yng Nghymru o wlân alpaca. Defnyddiwch SHOP20 wrth brynu am ddisgownt o 20% ar y wefan a chadwch yn gynnes y gaeaf hwn.

VISIT STAND

A.R. & M.L. Daniels

Dewis da o flancedi traddodiadol Cymreig ac eitemau wedi’u gwneud o garthenni Cymreig megis: rygiau teithio, clustogau, blancedi ar gyfer babanod, pethau atal drafft a gorchuddion tebot.

VISIT STAND

Sarah Frost Designs

Ategolion prydferth a fydd yn para i’r cartref.
Ffedogau cotwm y gallwch eu gwisgo dro ar ôl tro. Bagiau o wlân Prydain a phyrsiau. Bagiau Millerain o Brydain ym mhob siâp a maint.

VISIT STAND

British Wool

Mae British Wool yn bartneriaeth a luniwyd gan ffermwyr ar gyfer ffermwyr sy’n gweithio gyda’i gilydd i gefnogi diwydiant defaid y DU.

VISIT STAND

Coco Alpacas

Rydym yn gwerthu sanau Alpaca hyfryd sy’n gynnes, yn gysurus ac yn gwisgo’n dda. Gallwn gynnig amrywiaeth o sanau mewn 3 gwahanol faint sy’n addas i’w gwisgo i gerdded a’u gwisgo bob dydd, sanau â gaf

VISIT STAND

Celf Ruth Jên Art

Dwi’n wneuthurwraig brintiau sefydledig sydd wedi arddangos yn helaeth yma yng Nghymru a thros y dwr.

VISIT STAND

Julian Road

Mae Julian Road yn frand cyfoes o ddillad gwledig sy’n fodern, gan gynnwys wasgodau â choler nehru, ponchos â choler ffwr a gorchudd garddwrn brethyn a ffwr ffug. Daw’r brethyn o felinau brethyn Pryde

VISIT STAND