Here is what we found

Tradestands

Undeb Amaethwyr Cymru

Ein nod yw i ddiogelu a hyrwyddo buddiannau’r rheiny sy’n ennill incwm o amaethyddiaeth yng Nghymru. Rydym yn ymfalchïo yn y cysylltiad sydd gennym gyda’n ffermwyr.

VISIT STAND

Goetre Farm Preserves

Cyffeithiau, sytni, mwstard a rhoddion wedi’u cyflwyno â labeli dwyieithog.

VISIT STAND

NFU Cymru

Yma yn NFU Cymru, rydym yn hyrwyddo a diogelu buddiannau ein haelodau drwy weithio gyda llywodraeth, y gadwyn gyflenwi a defnyddwyr, a’u dylanwadu,

VISIT STAND

Fat Bottom Welsh Cakes

Rydym yn cynhyrchu picau ar y maen ag amrywiol flas yn cynnwys Siocled gwyn a mafon, Siocled oren, Caramel hallt, Lemwn, Ysgawen, Siocled tywyll a sinsir gan ddefnyddio cynhwysion wedi eu cynhyrchu’n

VISIT STAND

NFU Turkey Shop

Ydych chi’n paratoi twrciod? Gallwch archebu eich nwyddau ar gyfer twrciod brand NFU tra bod stoc ar gael.

VISIT STAND

Hybu Cig Cymru

Ymunwch a’r e-newyddlen am gyfle i ennill hamper moethus o gynnyrch Cymreig + danfonwn ni fag cotwm HCC atoch drwy’r post (nifer cyfyngedig ar gael).

VISIT STAND