Here is what we found

Tradestands

Welsh Black Cattle Society

Mae ansawdd yn dod yn naturiol i’r Fuwch Ddu Gymreig. Fel y brif fuwch fagu ym Mhrydain, mae’n cyfuno cynhyrchu cig eidion o ansawdd uchel, lloia didrafferth, gallu dihafal i fod yn fam arbennig a cha

VISIT STAND

Farmers Fresh Wales

Sefydlwyd yn 2000 fel rhan o grŵp Farmers First group, Farmers Fresh a Farmers Fresh Wales yw’r prif ladd-dai sy’n berchen i ffermwyr ac sy’n cyflenwi cig oen a chig dafad i gwsmeriaid cyfanwerth. Mae

VISIT STAND

NFU Turkey Shop

Ydych chi’n paratoi twrciod? Gallwch archebu eich nwyddau ar gyfer twrciod brand NFU tra bod stoc ar gael.

VISIT STAND

Hybu Cig Cymru

Ymunwch a’r e-newyddlen am gyfle i ennill hamper moethus o gynnyrch Cymreig + danfonwn ni fag cotwm HCC atoch drwy’r post (nifer cyfyngedig ar gael).

VISIT STAND