Here is what we found

Tradestands

Kawasaki Motors UK

Mae mathau o gerbydau MULE ac ATV Kawasaki 2021 bellach ar gael, sy’n cynnwys pedwar cerbyd MULE sef MULE Pro-DXT, MULE Pro-DX, MULE Pro-MX a’r MULE SX.

VISIT STAND

P and D Engineering (Bredon) Ltd

Mae craetsys gwartheg a systemau trin symudol Arrowquip wedi ailddiffinio’r diwydiant. Mae ein craetsys yn gryfach, yn gyflymach, yn ddistawach ac yn ddiogelach.

VISIT STAND

Tallis Amos Group

Tallis Amos Group yw’r prif werthwyr John Deere yn Ne-orllewin Cymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr. Mae depo gennym yn Arberth, Leominster, Evesham & Bibury.

VISIT STAND

Geraint Jones 4×4 ltd

Busnes teuluol yw Geraint Jones 4×4 ltd, a sefydlwyd dros 52 o flynyddoedd yn ôl. Mae’n fwy na thebyg mai dyma werthwyr cerbydau 4×4 annibynnol mwyaf Cymru. Mae gennym ystafell arddangos fawr ac amry

VISIT STAND

RVW Pugh

Mae RVW Pugh Ltd yn arbenigo mewn peiriannau Fendt a Massey Ferguson gan werthu tractorau ac offer ail law a newydd sbon. Yn ogystal, mae RVW Pugh yn gwerthu nifer o anrhegion, teganau plant a dillad.

VISIT STAND

Arwels Agri Services

Mae Arwel’s Agri Services o Harford, Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru yn fusnes a redir gan y teulu.

VISIT STAND