Here is what we found

Tradestands

Undeb Amaethwyr Cymru

Ein nod yw i ddiogelu a hyrwyddo buddiannau’r rheiny sy’n ennill incwm o amaethyddiaeth yng Nghymru. Rydym yn ymfalchïo yn y cysylltiad sydd gennym gyda’n ffermwyr.

VISIT STAND

KiwiKit Ltd

Mae gan KiwiKit enw da am ddod ag eitemau blaengar i farchnad y D.U gan ddarparu dewis ac ansawdd uchel i ategu gwerth i’ch busnes a’ch ffordd o fyw.
Rydym am ddarparu atebion ar gyfer heriau gan w

VISIT STAND

Allflex Livestock intelligence

Mae Allflex Livestock Intelligence ar flaen y gad yn fyd eang o ran llunio, datblygu , cynhyrchu a darparu systemau ar gyfer adnabod, monitor ac olrhain anifeiliaid. Mae ein systemau sy’n seiliedig ar

VISIT STAND