Here is what we found

Tradestands

Agrii

Mae Agrii yn stocio amrywiaeth gynhwysfawr o gynhyrchion da byw, gan gynnwys:
• Cynhyrchion rheoli paraseitiaid ar gyfer pob math o anifail fferm

VISIT STAND

IAE

Cwmni mwyaf y DU sy’n gweithgynhyrchu offer trin a bwydo da byw ac sydd wedi gwasanaethu’r diwydiant amaethyddol am dros 50 mlynedd.

VISIT STAND

David Ritchie Implements Ltd

Cant a hanner o flynyddoedd o weithgynhyrchu cynhyrchion arloesol o ansawdd yn y DU i’r gymuned amaethyddol.

VISIT STAND

PMR Ltd

Mae PMR yn gwmni cydweithredol dan berchnogaeth ei aelodau sy’n gweithredu ar draws Cymru.

VISIT STAND

Carr’s Billington

Mae ein timau gwerthu proffesiynol wedi eu hyfforddi ac yn darparu gwasanaeth ar gyfer ein hardal fasnachu yn gyfan gwbl (Gogledd Lloegr, yr Alba, Cymru a Chanolbarth Lloegr). Maent yn cynnig gwasanae

VISIT STAND

Pyon Products Ltd

Gall yr Heatwave fwydo hyd at 30 o loi neu 50 oen /myn gafr a gellir defnyddio llaeth cyflawn neu laeth powdr. Bydd yr ŵyn yn tyfu’n gyflym, fel rhai gaiff eu magu ar ddafad. Mae defnyddio system fel

VISIT STAND

JG Animal Health

Ychwanegion arbenigol ar gyfer da byw er mwyn gwneud y mwyaf o ran perfformiad. Mae meddyginiaeth Premier Cattle, Premier Lamb a Premier Sheep yn esiamplau o’r cynnyrch mwyaf adnabyddus sy’n cyfnerthu

VISIT STAND

Rumenco Ltd

Arbenigwyr mewn maeth anifieiliaid ers dros 60 mlynedd. Mae Rumenco yn gwmni cenedlaethol a rhyngwladol sy’n cyflenwi nwyddau ar gyfer anifieiliaid sy’n cnoi cil.

VISIT STAND

Symms Fabrications Ltd

Mae Symms Fabrications yn cynhyrchu ac yn darparu biniau storio bwyd , o 3 tunnell i 30 tunnell mewn maint. Gallwn gynnig rhai i’w defnyddio dan do neu yn yr awyr agored. Rydym hefyd yn cynnig amrywia

VISIT STAND

Tithebarn Ltd

Tithebarn Ltd, cyflenwyr ychwanegion mwynau a fitaminau, dwysfwyd protein, blociau mwynau, deunyddiau probiotig a chyffeithydd porthiant. Rydym yn falch i gefnogi Ffair Aeaf Rhithwir 2020.
I gael g

VISIT STAND