Here is what we found

Tradestands

Undeb Amaethwyr Cymru

Ein nod yw i ddiogelu a hyrwyddo buddiannau’r rheiny sy’n ennill incwm o amaethyddiaeth yng Nghymru. Rydym yn ymfalchïo yn y cysylltiad sydd gennym gyda’n ffermwyr.

VISIT STAND

Natural Resources Wales

Sicrhau bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a’u defnyddio yn awr ac i’r dyfodol.

VISIT STAND

Agrii

Mae Agrii yn stocio amrywiaeth gynhwysfawr o gynhyrchion da byw, gan gynnwys:
• Cynhyrchion rheoli paraseitiaid ar gyfer pob math o anifail fferm

VISIT STAND

Hay and Brecon Farmers LTD

Mae Hay and Brecon Farmers yn gwmni cydweithredol sefydledig yng Nghanolbarth Cymru sy’n arbenigo mewn bwyd anifeiliaid a chyflenwadau amaethyddol.

VISIT STAND

Scotpen Ltd

Scotpen – System alwminiwm symudol ar gyfer defaid. Defnyddiwch y system ddidoli o’r blaen neu’r cefn. Clwydi dalennog talach i leihau’r risg o ddefaid yn neidio.

VISIT STAND

TFA Cymru

TFA Cymru yw’r unig sefydliad sy’n ymrwymedig i gynrychioli buddiannau ffermwyr nad ydynt yn berchen ar y tir a ddefnyddiant i ffermio.

VISIT STAND

SGJ Agri Services

Amrywiaeth o hadau porfa, grawn a chorn. Gallwn gynnig gwrtaith gan gynnwys cynnyrch organig a maeth. Gallwn gynnig gwasanaeth agronomeg ar gyfer y pridd a chnydau sy’n tyfu a dadansoddi pridd a chnw

VISIT STAND

OLIVER SEEDS

Mae Oliver Seeds yn gwmni sy’n arbenigo mewn hadau porfa a phorthiant sy’n arbenigo mewn gwella effeithlonrwydd cynhyrchu porthiant. #impressiveinthefield

VISIT STAND

Tithebarn Ltd

Tithebarn Ltd, cyflenwyr ychwanegion mwynau a fitaminau, dwysfwyd protein, blociau mwynau, deunyddiau probiotig a chyffeithydd porthiant. Rydym yn falch i gefnogi Ffair Aeaf Rhithwir 2020.
I gael g

VISIT STAND

Charlies

Mae Charlies yn falch o fod yn un o fanwerthwyr annibynnol mwyaf Cymru. Mae’n gwmni teuluol sydd â 9 siop yng Nghymru ac ar y ffin, yn ogystal â gwefan sy’n tyfu’n gyflym. Rydym yn gwerthu dros 80,000

VISIT STAND