Gyda chefnogaeth
Supported by:

HSBC

Y FFAIR AEAF CYMDEITHAS AMAETHYDDOL
FRENHINOL CYMRU

THE ROYAL WELSH WINTER FAIR

Gyda Chefnogaeth
Supported by:

Welsh Government

stondinau masnach

Tradestands

A K Skipsey Art

Paentiadau lliwgar ac anarferol a phrintiau o Gymru a thu hwnt. Maent ar gael fel printiau bach a mawr o ansawdd uchel a phaentiadau cynfas o amrywiol feintiau. Gallwn hefyd gymryd gwaith comisiwn. M

YMWELD Â’R STONDIN

A.R. & M.L. Daniels

Dewis da o flancedi traddodiadol Cymreig ac eitemau wedi’u gwneud o garthenni Cymreig megis: rygiau teithio, clustogau, blancedi ar gyfer babanod, pethau atal drafft a gorchuddion tebot.

YMWELD Â’R STONDIN

ADAS

ADAS yw’r cwmni ymgynghori mwyaf yn y DU o ran ymgynghori ar faterion amaethyddol ac amgylcheddol, gwaith ymchwil a datblygu a darparu cyngor ar bolisi.

YMWELD Â’R STONDIN

Agri Advisor Legal LLP

Wedi’i sefydlu yn 2011, mae Agri Advisor yn dîm arbenigol o gyfreithwyr, ymgynghorwyr, syrfewyr siartredig a chynghorwyr amaethyddol sy’n arbenigo mewn cyfraith a pholisïau amaethyddol a gwledig.

YMWELD Â’R STONDIN

Agrii

Mae Agrii yn stocio amrywiaeth gynhwysfawr o gynhyrchion da byw, gan gynnwys:
• Cynhyrchion rheoli paraseitiaid ar gyfer pob math o anifail fferm

YMWELD Â’R STONDIN

Allflex Livestock intelligence

Mae Allflex Livestock Intelligence ar flaen y gad yn fyd eang o ran llunio, datblygu , cynhyrchu a darparu systemau ar gyfer adnabod, monitor ac olrhain anifeiliaid. Mae ein systemau sy’n seiliedig ar

YMWELD Â’R STONDIN

American Squeeze Crush Systems Ltd

Ydych chi’n ymgeisio am grant ar gyfer craets gwartheg? Peidiwch ag edrych ymhellach.

YMWELD Â’R STONDIN

Animax Limited

Gan gynnig atebion blaengar o ran iechyd anifeiliaid, Animax sy’n arwain y farchnad o ran darparu elfennau hybrin ar gyfer da byw.

YMWELD Â’R STONDIN

Anwen Roberts

Rwy’n arlunydd ac yn wraig i ffarmwr sy’n byw ar Ynys Môn. Rwy’n cynhyrchu peintiadau olew gwreiddiol, printiau argraffiad cyfyngedig a chardiau.

YMWELD Â’R STONDIN

Arwels Agri Services

Mae Arwel’s Agri Services o Harford, Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru yn fusnes a redir gan y teulu.

YMWELD Â’R STONDIN

Atebol

Nid cyhoeddwyr llyfrau arferol ydym ni! Cael hwyl yw’r ffocws i ni. Rydym yma er mwyn helpu’r teulu i ddysgu ynghyd neu yn annibynnol, drwy rannu gweithgareddau, chwarae gemau, mwynhau llyfr da neu br

YMWELD Â’R STONDIN

Avalon Wales

Mwclis hardd, breichledau a chlustlysau wedi eu creu â llaw yn Ne Cymru gan ddefnyddio cerrig a pherlau sy’n lled werthfawr. Mae amrywiaeth o liwiau ac arddulliau ar gael.

YMWELD Â’R STONDIN

B.F.H. Designs

Mae’n ddigwyddiad hyfryd i ddangos fy setiau gwyddbwyll fferm, setiau gwyddbwyll ieir a setiau gwyddbwyll affricanaidd sydd wedi’u modelu’n wreiddiol gennyf fi a Jason.

YMWELD Â’R STONDIN

BASC – The British Association for Shooting and Conservation

Perthynas y gallwch ymddiried ynddi. Mae bod yn aelod o BASC yn golygu eich bod yn rhan o’r sefydliad saethu mwyaf yn y DU. Mae ymuno yn hawdd ac yn gosteffeithiol.

YMWELD Â’R STONDIN

Bee-spoke Quilts

Mae Bee-spoke Quilts yn cynhyrchu cwiltiau o waith llaw mewn amrywiaeth o feintiau.

YMWELD Â’R STONDIN

Botwm Fi

Rwym creu nwyddau a chardiau o waith llaw gan ddefnyddio botymau a darnau sgrabl sy’n addas ar gyfer unrhyw achlysur o’m cartref yng nghefn gwlad Gogledd Cymru

YMWELD Â’R STONDIN

British Wool

Mae British Wool yn bartneriaeth a luniwyd gan ffermwyr ar gyfer ffermwyr sy’n gweithio gyda’i gilydd i gefnogi diwydiant defaid y DU.

YMWELD Â’R STONDIN

Calon Wen

Calon Wen Organig, Cynnyrch llaeth Cymreig, yn cynnwys menyn, llaeth a chaws.

YMWELD Â’R STONDIN

Cambrian Training Company Ltd

Ymgysylltu. Ysbrydoli, Llwyddo.
Eleni, mae Hyfforddiant Cambrian yn dathlu 25 mlynedd yn y diwydiant dysgu seiliedig ar waith.

YMWELD Â’R STONDIN

Cardiff Distillery

fodca, rym a liqueurs. Maent i gyd yn cael eu gwneud ym mhrifddinas Cymru.

YMWELD Â’R STONDIN

Carpenter Goodwin Ltd

Mae Carpenter Goodwin Ltd yn gwmni lleol sy’n gwerthu cydrannau tractorau a pheiriannau. Rydym yn gwerthu offer, olew, seddau tractor a chyfarpar garej yn lleol a ledled yn DU.

YMWELD Â’R STONDIN

Carr’s Billington

Mae ein timau gwerthu proffesiynol wedi eu hyfforddi ac yn darparu gwasanaeth ar gyfer ein hardal fasnachu yn gyfan gwbl (Gogledd Lloegr, yr Alba, Cymru a Chanolbarth Lloegr). Maent yn cynnig gwasanae

YMWELD Â’R STONDIN

Celf Ruth Jên Art

Dwi’n wneuthurwraig brintiau sefydledig sydd wedi arddangos yn helaeth yma yng Nghymru a thros y dwr.

YMWELD Â’R STONDIN

Celtic Country Wines Limited

Mae Celtic Country Wines Limited yn cynhyrchu gwinoedd ffrwythau blasus, gwirodydd, gwinoedd pefriol, finegr ffrwythau a chyffeithiau i gyd wedi’u gwneud yn y gwindy yng Ngorllewin Cymru

YMWELD Â’R STONDIN

Charlies

Mae Charlies yn falch o fod yn un o fanwerthwyr annibynnol mwyaf Cymru. Mae’n gwmni teuluol sydd â 9 siop yng Nghymru ac ar y ffin, yn ogystal â gwefan sy’n tyfu’n gyflym. Rydym yn gwerthu dros 80,000

YMWELD Â’R STONDIN

Charlotte Wood Design

Mae Charlotte yn arbenigo mewn rhoddion ac arnynt ddarluniau unigryw, yn ogystal â nwyddau tŷ, nwyddau ysgrifennu a Chelf gain. Mae harddwch naturiol ei hamgylchfyd a’i bywyd bob dydd. Mae ei gwaith y

YMWELD Â’R STONDIN

Chester Pet Supplies

Gwelyau cŵn o ansawdd sy’n dal dŵr, matiau ar gyfer cawellau, matresi sbwng, gorchuddion â zip. Gwelyau duvet. Basgedi crwn mewn 6 maint a ffabrig ar ffurf swêd.

YMWELD Â’R STONDIN

Chilcott UK

Rydym yn fferm sy’n cael ei redeg gan y teulu ym Mannau Brycheiniog sy’n gweithio’n agos gyda chrefftwyr medrus o Brydain.

YMWELD Â’R STONDIN

CLA Cymru

Sefydliad aelodaeth yw’r CLA ar gyfer perchnogion tir, eiddo a busnes yng nghefn gwlad Cymru a Lloegr. Rydym wedi bod yn diogelu buddiannau tir feddianwyr a’r rheiny sydd â budd economaidd, cymdeithas

YMWELD Â’R STONDIN

Clare Johns Label

Steil o’r fferm i’r cwpwrdd dillad
O gneifio i wnïo, mae Clare yn ymroi i ddylunio a chreu eitemau clasurol teilwredig chwaethus, a darnau unigryw ym mhob casgliad.

YMWELD Â’R STONDIN

Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn denu torfeydd o bell ac agos i fwynhau deuddydd llawn cystadlaethau, dathliadau a siopa Nadolig.

Royal Welsh Winter Fair draws crowds from far and wide to enjoy two-days packed full of competitions, festivities and Christmas shopping.

Supported by:
Gyda chefnogaeth:
HSBC