Gyda chefnogaeth
Supported by:

HSBC

Y FFAIR AEAF CYMDEITHAS AMAETHYDDOL
FRENHINOL CYMRU

THE ROYAL WELSH WINTER FAIR

Gyda Chefnogaeth
Supported by:

Welsh Government

Neuadd Fwyd

how to instructional videos

Apple County Cider Co

Mae seidr go iawn yn dod â chryn bleser i Ben a Steph o gwmni Apple County. Maent yn cynhyrchu seidr a pherai gan ddefnyddio ffrwyth o’r perllannau ar fryniau godidog Sir Fynwy.

YMWELD Â’R STONDIN

Barti Rum

Rym Sbeis Barti yw’r union beth sydd ei angen ar gyfer nosweithiau hir y gaeaf – cofleidiad mewn gwydr. Mae Barti yn hyfryd wedi ei arllwys dros iâ gyda chola neu gwrw sinsir.

YMWELD Â’R STONDIN

Bee Welsh Honey Co

Mêl Cymreig amrwd wedi ei wobrwyo, yn uniongyrchol oddi wrth y gwenynwr yng nghanolbarth Cymru. Enillydd y Wobr Rhuban Glas Cenedlaethol a’r brif wobr yn Sioe Frenhinol 2019. Enillydd y brif wobr yn S

YMWELD Â’R STONDIN

Bim’s Kitchen

Daw ein hangerdd am greu ryseitiau modern gan ddefnyddio prydau bwyd traddodiadol yn amlwg wrth i ni ddefnyddio’r cynhwysion gorau posib er mwyn creu cyfuniad o flasau mewn cynnyrch sy’n amlbwrpas ac

YMWELD Â’R STONDIN

Blighty Booch

Te wedi ei fragu yw Blighty Booch Kombucha. Mae’n ddiod braf sy’n ddi-alcohol, carbonedig, probiotig naturiol. Mae amrywiaeth o wahanol flasau ar gae.

YMWELD Â’R STONDIN

Bluestone Brewing Company

Rydym yn bragu ein cwrw gan ddefnyddio cynhwysion sy’n fawr ac yn amlwg ym mryniau’r garreg las er mwyn creu cwrw o ansawdd uchel sy’n llawn blas ac sy’n mynnu sylw.

YMWELD Â’R STONDIN

Calon Lân Cakes

Offer pobi gwreiddiol wedi ei becynnu’n hyfryd er mwyn eich galluogi i baratoi picau ar y maen hyfryd eich hun.

YMWELD Â’R STONDIN

Cariad Cool Water & Coffee

Brand Moesegol o Goffi sy’n sicrhau bod y cynnyrch yn organig ac yn gydnaws â’r amgylchedd.

YMWELD Â’R STONDIN

Castell Howell Foods Ltd

Bwydydd Castell Howell Foods yw un o’r cwmnïoedd teuluol o gyfanwerthwyr mwyaf yn y D.U., sy’n gwerthu i’r sector gwasanaeth bwyd.

YMWELD Â’R STONDIN

Caws Cenarth Cheese

Caws Crefft Organig yn cynnwys Perl Las, Perl Wen a llawer mwy!

YMWELD Â’R STONDIN

Celtic Pie Co

Mae ein prif gynnyrch ‘Posh Pies’ yn cael eu cynhyrchu yn Sir Gaerfyrddin gan ddefnyddio’r cynhwysion gorau posib. Mae ein pastai gig moethus Stêc a Rev James, yn cael ei gynhyrchu gan ddefnyddio darn

YMWELD Â’R STONDIN

Celtic Preserves

Y gyfrinach o ran yr amrywiaeth yr y’m ni yn ei gynnig yw cadw ryseitiau traddodiadol Cymreig mewn cof wrth weithio mewn ffordd flaengar. Mae cydbwysedd rhwng yr hen a’r newydd wedi caniatáu i’r brand

YMWELD Â’R STONDIN

Celtic Spirit Co

Diodydd hyfryd o fryniau Cymru. Gwirodydd Newydd – Hen Draddodiad

YMWELD Â’R STONDIN

Celtica Foods

Mae ein Cig Eidion Cymreig Celtic Pride sydd â statws PGI, yn cael ei gadw am isafswm o 50 diwrnod mewn tymheredd wedi ei reoli.

YMWELD Â’R STONDIN

Chantler Teas

Te rhydd ac offer te o ffynonellau moesol, gan gynnwys ein cyfuniadau Cymreig.

YMWELD Â’R STONDIN

Cinnamon Grove Gin

Mae jin premiwm Cinnamon Grove y cael ei ddistyllu mewn distyllfa fach ar fferm Cinnamon Grove, Hwlffordd, Sir Benfro.

YMWELD Â’R STONDIN

Condessa Welsh Liqueur

Gwirodydd o Ynys Môn – Jin Eirin sur bach, Jin llus bach, Jin Ysgawen, Jin Granadila, Kin Ceirios, Limoncello, Rym Riwbob a Rym Mafon. Gall yr holl gynnyrch fod gael ei becynnu fel anrheg.

YMWELD Â’R STONDIN

Cwmfarm Charcuterie Products

Rydym wedi paratoi hamper o ffefrynnau Cwmfarm. Mae’r rhan fwyaf o’r cynnwys yn gig wedi ei halltu o stoc ein fferm ni.

YMWELD Â’R STONDIN

Cywain

Mae Cywain yn falch o gefnogi cannoedd o fusnesau bwyd a diod ar draws Cymru. Ewch draw i stondin rhithiol Cywain i weld beth sydd gan rai ohonynt i’w gynnig

YMWELD Â’R STONDIN

Dewi Roberts Family Butchers

Rydym gwmni teuluol o gigyddion sy’n arbenigo mewn Cig Eidion Cymreig, Cig Oen Corstir, a Phorc a Bacwn wedi ei gynhyrchu’n lleol. Y ogystal, byddwn yn cynnig amrywiaeth o helgig yn ei dymor, gan gynn

YMWELD Â’R STONDIN

Drwytho

Datblygodd Drwytho o gariad tuag at dyfu perlysiau ac angerdd am goginio.
Mae ein casgliad o olew gyda blas perlysiau yn addas ar gyfer eu defnyddio ar gyfer coginio neu arllwys. Maent yn cynnwys Rho

YMWELD Â’R STONDIN

Fablas Icecream

Hufen iâ wedi ei wneud â llaw gan ddefnyddio llaeth a hufen lleol o Fferm Tŷ Tanglwyst Farm. Mae’r cynnyrch wedi ei wobrwyo.
Yn ddi-ffws, rydym am gynhyrchu hufen iâ Cymreig moeth y gall pawb fwynhau

YMWELD Â’R STONDIN

Farmers Food At Home

Mae Farmers Food At Home yn cynhyrchu amrywiaeth eang o gatwad crefft gan ddefnyddio cynhwysion wedi eu tyfu adref, cynhwysion wedi eu casglu o’r perthi yn lleol.

YMWELD Â’R STONDIN

Felinfoel Brewery

Ar hyn o bryd, mae’r 6ed cenhedlaeth yr un teulu’n rhedeg y busnes. Mae, Double Dragon, tCwrw Cenedlaethol Cymru, mor boblogaidd heddiw ag yr oedd 150 o flynyddoedd yn ôl.

YMWELD Â’R STONDIN

Flawsome!

Ryseitiau blasus ein mam-gu oedd yr ysbrydoliaeth i ni gadw’r ffrwythau amherffaith neu’r ffrwythau sydd dros ben er mwyn cynhyrchu diod sudd oer.

YMWELD Â’R STONDIN

Gasm Drinks Ltd

Coctel wedi ei gyflwyno mewn ffordd hyfryd yw diodydd Gasm Drinks, sy’n cyfuno hoff ddiodydd y wlad, sef ‘Fizz’ a jin.

YMWELD Â’R STONDIN

Gower Brewery Company Limited

Dechreuwyd y bragdy oherwydd ein hoffter am gwrw go iawn a’r ffaith nad oedd bragdy ar Benrhyn Gŵyr – yr ardal gyntaf yn y DU i dderbyn dynodiad Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

YMWELD Â’R STONDIN

Gwella (Aberystwyth) Ltd

Rydym yn cynhyrchu Cig Oen Cymreig wedi ei halltu’n wlyb, Cig Eidion Cymraeg a Chig Dafad. Rydym yn credu’n gryf mewn cynhyrchu bwyd lleol o ansawdd uchel yn lleol gan roi sylw i les anifeiliaid a sic

YMWELD Â’R STONDIN

Gwenyn Gruffydd

Mêl gwobredig o Gymru

YMWELD Â’R STONDIN

Hilltop Honey Ltd

Mae Hilltop Honey yn angerddol dros ddarparu mêl â blas godidog o bedwar ban byd. Cyfle i’r synhwyrau fynd ar daith a phrofi’r danteithion naturiol, a chyfle i weld bod mêl yn llawer mwy.

YMWELD Â’R STONDIN

Jones & Co

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfuniadau blas cyffrous a modern sy’n cynnwys Jam Mafon a Rym, a Marmaled Grawnffrwyth Pinc a Jin Cymraeg, yn ogystal â sawsiau bwrdd Cymreig gwreiddiol yn cynnwys Saws

YMWELD Â’R STONDIN

Llangollen Brewery Ltd

Rydym yn bragu 11 math gwahanol o gwrw yn ein bragdy bach.

YMWELD Â’R STONDIN

Monty’s Brewery

Bragwyr cwrw go iawn – ar gael mewn potel, barilan neu gasgen. Mae amrywiaeth o gynnyrch heb glwten. Blas at ddant pawb.

YMWELD Â’R STONDIN

Morgans Brew Tea Ltd

Mae Morgans Brew Tea yn cynnig 54 math o de rhydd yn cynnwys rhai sydd â blas ffrwyth neu flas perlysueiol, te heb gaffein Rooibos o Dde Affrica, yn ogystal â the gwyrdd neu ddu â blas.

YMWELD Â’R STONDIN

Nixon Farms Pen-Min-Cae Welsh Black Beef, Lamb and Pork

Rydym yn ymflachio yng nghynhyrchu ein Cig Eidion o fuches o Wartheg Duon Cymreig, Cig Oen Cymreig a Phorc Cymreig ar diroedd gerllaw’r Afon Gwy

YMWELD Â’R STONDIN

Occasional Cakes

Mae Occasional Cakes yn creu cacennau arbennig ar gyfer pob mathau o achlysuron/dathliadau, ac yn cydweithio â’r cwsmer er mwyn creu cacennau unigryw i’r unigolyn sy’n dathlu.

YMWELD Â’R STONDIN

Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn denu torfeydd o bell ac agos i fwynhau deuddydd llawn cystadlaethau, dathliadau a siopa Nadolig.

Royal Welsh Winter Fair draws crowds from far and wide to enjoy two-days packed full of competitions, festivities and Christmas shopping.

Supported by:
Gyda chefnogaeth:
HSBC