Gyda chefnogaeth
Supported by:

HSBC

Y FFAIR AEAF CYMDEITHAS AMAETHYDDOL
FRENHINOL CYMRU

THE ROYAL WELSH WINTER FAIR

Gyda Chefnogaeth
Supported by:

Welsh Government

Hanfodion Fferm

Farm Essentials

ADAS

ADAS yw’r cwmni ymgynghori mwyaf yn y DU o ran ymgynghori ar faterion amaethyddol ac amgylcheddol, gwaith ymchwil a datblygu a darparu cyngor ar bolisi.

YMWELD Â’R STONDIN

Agrii

Mae Agrii yn stocio amrywiaeth gynhwysfawr o gynhyrchion da byw, gan gynnwys:
• Cynhyrchion rheoli paraseitiaid ar gyfer pob math o anifail fferm

YMWELD Â’R STONDIN

Animax Limited

Gan gynnig atebion blaengar o ran iechyd anifeiliaid, Animax sy’n arwain y farchnad o ran darparu elfennau hybrin ar gyfer da byw.

YMWELD Â’R STONDIN

Arwels Agri Services

Mae Arwel’s Agri Services o Harford, Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru yn fusnes a redir gan y teulu.

YMWELD Â’R STONDIN

Charlies

Mae Charlies yn falch o fod yn un o fanwerthwyr annibynnol mwyaf Cymru. Mae’n gwmni teuluol sydd â 9 siop yng Nghymru ac ar y ffin, yn ogystal â gwefan sy’n tyfu’n gyflym. Rydym yn gwerthu dros 80,000

YMWELD Â’R STONDIN

Dunbia

Mae Dunbia yn un o brif gwmnïoedd bwyd Ewrop. Wedi ei sefydlu yn 1976, mae Dunbia yn fusnes teuluol.

YMWELD Â’R STONDIN

Farmers Guardian

Tanysgrifiwch i Farmers Guardian i gael yr holl newyddion ffermio diweddaraf i’ch carreg drws bob wythnos, mynediad llawn i FGInsight.com, copïau digidol ar Ap FG a mynediad i raglen ffyddlondeb Gwobr

YMWELD Â’R STONDIN

Goetre Farm Preserves

Cyffeithiau, sytni, mwstard a rhoddion wedi’u cyflwyno â labeli dwyieithog.

YMWELD Â’R STONDIN

Hay and Brecon Farmers LTD

Mae Hay and Brecon Farmers yn gwmni cydweithredol sefydledig yng Nghanolbarth Cymru sy’n arbenigo mewn bwyd anifeiliaid a chyflenwadau amaethyddol.

YMWELD Â’R STONDIN

Llywodraeth Cymru

Ewch I www.llyw.cymru/Ffermio-a-chefn-gwlad I ddod o hyd I’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau canlynol

YMWELD Â’R STONDIN

McHale

Yn weithgynhyrchwr rhyngwladol o fri, mae McHale wedi arbenigo mewn peiriannau fferm amaethyddol am 30 mlynedd a mwy.

YMWELD Â’R STONDIN

Natural Resources Wales

Sicrhau bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a’u defnyddio yn awr ac i’r dyfodol.

YMWELD Â’R STONDIN

NFU Cymru

Yma yn NFU Cymru, rydym yn hyrwyddo a diogelu buddiannau ein haelodau drwy weithio gyda llywodraeth, y gadwyn gyflenwi a defnyddwyr, a’u dylanwadu,

YMWELD Â’R STONDIN

NFU Turkey Shop

Ydych chi’n paratoi twrciod? Gallwch archebu eich nwyddau ar gyfer twrciod brand NFU tra bod stoc ar gael.

YMWELD Â’R STONDIN

OLIVER SEEDS

Mae Oliver Seeds yn gwmni sy’n arbenigo mewn hadau porfa a phorthiant sy’n arbenigo mewn gwella effeithlonrwydd cynhyrchu porthiant. #impressiveinthefield

YMWELD Â’R STONDIN

Quick Hitch Ltd

Ffordd hawdd o gysylltu trelar
Cysylltu trelar heb unrhyw rwystredigaeth
System sy’n arbed amser ac yn hawdd ei defnyddio

YMWELD Â’R STONDIN

RVW Pugh

Mae RVW Pugh Ltd yn arbenigo mewn peiriannau Fendt a Massey Ferguson gan werthu tractorau ac offer ail law a newydd sbon. Yn ogystal, mae RVW Pugh yn gwerthu nifer o anrhegion, teganau plant a dillad.

YMWELD Â’R STONDIN

Scotpen Ltd

Scotpen – System alwminiwm symudol ar gyfer defaid. Defnyddiwch y system ddidoli o’r blaen neu’r cefn. Clwydi dalennog talach i leihau’r risg o ddefaid yn neidio.

YMWELD Â’R STONDIN

SGJ Agri Services

Amrywiaeth o hadau porfa, grawn a chorn. Gallwn gynnig gwrtaith gan gynnwys cynnyrch organig a maeth. Gallwn gynnig gwasanaeth agronomeg ar gyfer y pridd a chnydau sy’n tyfu a dadansoddi pridd a chnw

YMWELD Â’R STONDIN

Symms Fabrications Ltd

Mae Symms Fabrications yn cynhyrchu ac yn darparu biniau storio bwyd , o 3 tunnell i 30 tunnell mewn maint. Gallwn gynnig rhai i’w defnyddio dan do neu yn yr awyr agored. Rydym hefyd yn cynnig amrywia

YMWELD Â’R STONDIN

TarddLe

TarddLe yw dull Dŵr Cymru o weithredu fel partneriaeth i ddiogelu ffynonellau dŵr.

YMWELD Â’R STONDIN

TFA Cymru

TFA Cymru yw’r unig sefydliad sy’n ymrwymedig i gynrychioli buddiannau ffermwyr nad ydynt yn berchen ar y tir a ddefnyddiant i ffermio.

YMWELD Â’R STONDIN

Tithebarn Ltd

Tithebarn Ltd, cyflenwyr ychwanegion mwynau a fitaminau, dwysfwyd protein, blociau mwynau, deunyddiau probiotig a chyffeithydd porthiant. Rydym yn falch i gefnogi Ffair Aeaf Rhithwir 2020.
I gael g

YMWELD Â’R STONDIN

Undeb Amaethwyr Cymru

Ein nod yw i ddiogelu a hyrwyddo buddiannau’r rheiny sy’n ennill incwm o amaethyddiaeth yng Nghymru. Rydym yn ymfalchïo yn y cysylltiad sydd gennym gyda’n ffermwyr.

YMWELD Â’R STONDIN

Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn denu torfeydd o bell ac agos i fwynhau deuddydd llawn cystadlaethau, dathliadau a siopa Nadolig.

Royal Welsh Winter Fair draws crowds from far and wide to enjoy two-days packed full of competitions, festivities and Christmas shopping.

Supported by:
Gyda chefnogaeth:
HSBC