The Welsh Sausage Company

Fe ddechreuon ni gynhyrchu selsig gan ddefnyddio cymysgydd llaw 39 mlynedd yn ôl. Yn 2003, oherwydd galw cynyddol, agorwyd ffatri bwrpasol yng nghanolbarth Cymru. Gan ddefnyddio cynhwysion Prydeinig, rydym ni’n cynhyrchu dros filiwn o selsig bob dydd gan gyflenwi Marks and Spencer, JD Weatherspoon, y Weinyddiaeth Amddiffyn ac eraill, rydym yn sicrhau bod ein cynnyrch bob amser yn wreiddiol, a’r cynnyrch hynny bellach yn arwain y farchnad. Rydym yn cystadlu mewn cystadlaethau Prydeinig yn rheolaidd ac wedi ennill nifer o wobrau.

FFÔN

FFÔN SYMUDOL

07710 279369

Ebost

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.