Siwgr a Sbeis

Cynnyrch ar gyfer y Nadolig, Mins Peis Traddodiadol, Crymbl Cnau Ffrenig a rhai gyda Viennese Oren, Cacennau Ffrwythau Traddodiadol, Bisgedi Brau Menyn Cymreig, Florentines ac ein Pwdin Nadolig poblogaidd, a dewis eang o Hamperi sy’n cynnwys cynnyrch gan gwmniau o Gymru.

A range of hand made mince pies, Traditional Christmas Cake, Christmas Bakewell, Shortbread, Florentines and our popular Christmas pudding, a selection of hampers.

 

Telephone:

01492 641940

Mobile:

07880 528274

Email:

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.