Pembrokeshire Sea Salt Co.

Halen môr naturiol a halen sydd â blas o arfordir Sir Benfro. Gan ein bod yn gwmni ‘Great Taste’, sydd wedi ei wobrwyo, mae darparu sesnin a blas sy’n edrych ac yn blasu’n wych yn bwysig iawn i ni. Rydym yn defnyddio cynhwysion lleol lle bo hynny’n bosib ac rydym ychydig bach yn wahanol! Byddai dewis o’n detholiad o anrhegion yn rhoddion arbennig ar gyfer rhywun sydd â diddordeb mewn coginio, y person sy’n dwlu ar fwyd, neu rywun sy’n rhoi sylw craff i flas!

FFÔN

01348 811136

FFÔN SYMUDOL

07989 119605

Ebost

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.