Gwella (Aberystwyth) Ltd

Rydym yn cynhyrchu Cig Oen Cymreig wedi ei halltu’n wlyb, Cig Eidion Cymraeg a Chig Dafad. Rydym yn credu’n gryf mewn cynhyrchu bwyd lleol o ansawdd uchel yn lleol gan roi sylw i les anifeiliaid a sicrhau nifer isel o filltiroedd bwyd.
Mae ein cig yn cael ei halltu bob yn dipyn bach ac mae’r broses yn sicrhau blas a gwead unigryw i’r cig. Gallwch fwynhau’r cig yn oer neu fel rhan o bryd bwyd.

FFÔN

FFÔN SYMUDOL

07791 325706

Ebost

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.