Castell Howell Foods Ltd

Bwydydd Castell Howell Foods yw un o’r cwmnïoedd teuluol o gyfanwerthwyr mwyaf yn y D.U., sy’n gwerthu i’r sector gwasanaeth bwyd. Mae ein gwreiddiau mewn amaethu yn sir Gaerfyrddin. Ers ei sefydlu yn 1988 mae’r busnes wedi tyfu, Mae bellach yn cyflogi dros 600 o staff. Gan gynnig amrywiaeth o dros 14,000 o wahanol gynhyrchion. Mae hyrwyddo a gwerthu nwyddau o’r rhanbarth mysg ein gwerthoedd pennaf, ac rydym yn gweithio gyda ffermwyr a gwneuthurwyr er mwyn sicrhau bod y cynnyrch gorau posib yn cael ei werthu.

FFÔN

01269 846106

FFÔN SYMUDOL

Ebost

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.