Bee Welsh Honey Co

Mêl Cymreig amrwd wedi ei wobrwyo, yn uniongyrchol oddi wrth y gwenynwr yng nghanolbarth Cymru. Enillydd y Wobr Rhuban Glas Cenedlaethol a’r brif wobr yn Sioe Frenhinol 2019. Enillydd y brif wobr yn Sioe Frenhinol 2018 a 2017. Enillydd y Great Trade Awards 2020 am Fêl Gwanwyn Cymreig a Mêl Leim Cymreig
Mae ein cynnyrch yn cynnwys Mêl Gwanwyn Cymreig, set, leim, mêl haf, grug, mêl darniog a chynnyrch gwenynfa.

FFÔN

FFÔN SYMUDOL

07794 564286

Ebost

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.