Barti Rum

Rym Sbeis Barti yw’r union beth sydd ei angen ar gyfer nosweithiau hir y gaeaf – cofleidiad mewn gwydr. Mae Barti yn hyfryd wedi ei arllwys dros iâ gyda chola neu gwrw sinsir. Mae’n eithriadol o flasus gyda chola neu gwrw sinsir, neu mewn siocled poeth neu sudd afal poeth, i’w yfed o flaen tanllwyth o dân. Mae’r blas fanila, sinamon, clof ac oren yn golygu bod Barti yn ddiod boblogaidd adeg y Nadolig. Gallwch edrych ar ein gwefan er mwyn gweld ein cynnyrch i gyd, o boteli i anrhegion, crysau T a nwyddau eraill sydd â’r brand arnynt. Mae cludiant yn rhad ac am ddim ar unrhyw archeb sydd dros £25. Gallwch anfon eich archeb yn syth at berson arbennig gyda neges os mai hynny yw eich dymuniad. Diolch i chi am gefnogi busnes o Sir Benfro. Nadolig Llawen i chi i gyd.x

FFÔN

01646 278101

FFÔN SYMUDOL

Ebost

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.