Gyda chefnogaeth
Supported by:

HSBC

Y FFAIR AEAF CYMDEITHAS AMAETHYDDOL
FRENHINOL CYMRU

THE ROYAL WELSH WINTER FAIR

Gyda Chefnogaeth
Supported by:

Welsh Government

Da Byw

Livestock

ADAS

ADAS yw’r cwmni ymgynghori mwyaf yn y DU o ran ymgynghori ar faterion amaethyddol ac amgylcheddol, gwaith ymchwil a datblygu a darparu cyngor ar bolisi.

YMWELD Â’R STONDIN

Agrii

Mae Agrii yn stocio amrywiaeth gynhwysfawr o gynhyrchion da byw, gan gynnwys:
• Cynhyrchion rheoli paraseitiaid ar gyfer pob math o anifail fferm

YMWELD Â’R STONDIN

Allflex Livestock intelligence

Mae Allflex Livestock Intelligence ar flaen y gad yn fyd eang o ran llunio, datblygu , cynhyrchu a darparu systemau ar gyfer adnabod, monitor ac olrhain anifeiliaid. Mae ein systemau sy’n seiliedig ar

YMWELD Â’R STONDIN

American Squeeze Crush Systems Ltd

Ydych chi’n ymgeisio am grant ar gyfer craets gwartheg? Peidiwch ag edrych ymhellach.

YMWELD Â’R STONDIN

Animax Limited

Gan gynnig atebion blaengar o ran iechyd anifeiliaid, Animax sy’n arwain y farchnad o ran darparu elfennau hybrin ar gyfer da byw.

YMWELD Â’R STONDIN

Carr’s Billington

Mae ein timau gwerthu proffesiynol wedi eu hyfforddi ac yn darparu gwasanaeth ar gyfer ein hardal fasnachu yn gyfan gwbl (Gogledd Lloegr, yr Alba, Cymru a Chanolbarth Lloegr). Maent yn cynnig gwasanae

YMWELD Â’R STONDIN

Charlies

Mae Charlies yn falch o fod yn un o fanwerthwyr annibynnol mwyaf Cymru. Mae’n gwmni teuluol sydd â 9 siop yng Nghymru ac ar y ffin, yn ogystal â gwefan sy’n tyfu’n gyflym. Rydym yn gwerthu dros 80,000

YMWELD Â’R STONDIN

David Ritchie Implements Ltd

Cant a hanner o flynyddoedd o weithgynhyrchu cynhyrchion arloesol o ansawdd yn y DU i’r gymuned amaethyddol.

YMWELD Â’R STONDIN

Dunbia

Mae Dunbia yn un o brif gwmnïoedd bwyd Ewrop. Wedi ei sefydlu yn 1976, mae Dunbia yn fusnes teuluol.

YMWELD Â’R STONDIN

Farmers Guardian

Tanysgrifiwch i Farmers Guardian i gael yr holl newyddion ffermio diweddaraf i’ch carreg drws bob wythnos, mynediad llawn i FGInsight.com, copïau digidol ar Ap FG a mynediad i raglen ffyddlondeb Gwobr

YMWELD Â’R STONDIN

IAE

Cwmni mwyaf y DU sy’n gweithgynhyrchu offer trin a bwydo da byw ac sydd wedi gwasanaethu’r diwydiant amaethyddol am dros 50 mlynedd.

YMWELD Â’R STONDIN

JG Animal Health

Ychwanegion arbenigol ar gyfer da byw er mwyn gwneud y mwyaf o ran perfformiad. Mae meddyginiaeth Premier Cattle, Premier Lamb a Premier Sheep yn esiamplau o’r cynnyrch mwyaf adnabyddus sy’n cyfnerthu

YMWELD Â’R STONDIN

KiwiKit Ltd

Mae gan KiwiKit enw da am ddod ag eitemau blaengar i farchnad y D.U gan ddarparu dewis ac ansawdd uchel i ategu gwerth i’ch busnes a’ch ffordd o fyw.
Rydym am ddarparu atebion ar gyfer heriau gan w

YMWELD Â’R STONDIN

McCartneys LLP

Yn gwmni annibynnol o Arwerthwyr, Asiantau Tai, Syrfewyr Siartredig a Gwerthwyr, McCartneys LLP yw’r cwmni mwyaf blaenllaw o’i fath yng Nghymru a rhanbarthau Gorllewin Canolbarth Lloegr

YMWELD Â’R STONDIN

NFU Turkey Shop

Ydych chi’n paratoi twrciod? Gallwch archebu eich nwyddau ar gyfer twrciod brand NFU tra bod stoc ar gael.

YMWELD Â’R STONDIN

P and D Engineering (Bredon) Ltd

Mae craetsys gwartheg a systemau trin symudol Arrowquip wedi ailddiffinio’r diwydiant. Mae ein craetsys yn gryfach, yn gyflymach, yn ddistawach ac yn ddiogelach.

YMWELD Â’R STONDIN

PMR Ltd

Mae PMR yn gwmni cydweithredol dan berchnogaeth ei aelodau sy’n gweithredu ar draws Cymru.

YMWELD Â’R STONDIN

Pyon Products Ltd

Gall yr Heatwave fwydo hyd at 30 o loi neu 50 oen /myn gafr a gellir defnyddio llaeth cyflawn neu laeth powdr. Bydd yr ŵyn yn tyfu’n gyflym, fel rhai gaiff eu magu ar ddafad. Mae defnyddio system fel

YMWELD Â’R STONDIN

Rumenco Ltd

Arbenigwyr mewn maeth anifieiliaid ers dros 60 mlynedd. Mae Rumenco yn gwmni cenedlaethol a rhyngwladol sy’n cyflenwi nwyddau ar gyfer anifieiliaid sy’n cnoi cil.

YMWELD Â’R STONDIN

RVW Pugh

Mae RVW Pugh Ltd yn arbenigo mewn peiriannau Fendt a Massey Ferguson gan werthu tractorau ac offer ail law a newydd sbon. Yn ogystal, mae RVW Pugh yn gwerthu nifer o anrhegion, teganau plant a dillad.

YMWELD Â’R STONDIN

Symms Fabrications Ltd

Mae Symms Fabrications yn cynhyrchu ac yn darparu biniau storio bwyd , o 3 tunnell i 30 tunnell mewn maint. Gallwn gynnig rhai i’w defnyddio dan do neu yn yr awyr agored. Rydym hefyd yn cynnig amrywia

YMWELD Â’R STONDIN

Tallis Amos Group

Tallis Amos Group yw’r prif werthwyr John Deere yn Ne-orllewin Cymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr. Mae depo gennym yn Arberth, Leominster, Evesham & Bibury.

YMWELD Â’R STONDIN

Tithebarn Ltd

Tithebarn Ltd, cyflenwyr ychwanegion mwynau a fitaminau, dwysfwyd protein, blociau mwynau, deunyddiau probiotig a chyffeithydd porthiant. Rydym yn falch i gefnogi Ffair Aeaf Rhithwir 2020.
I gael g

YMWELD Â’R STONDIN

Undeb Amaethwyr Cymru

Ein nod yw i ddiogelu a hyrwyddo buddiannau’r rheiny sy’n ennill incwm o amaethyddiaeth yng Nghymru. Rydym yn ymfalchïo yn y cysylltiad sydd gennym gyda’n ffermwyr.

YMWELD Â’R STONDIN

Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn denu torfeydd o bell ac agos i fwynhau deuddydd llawn cystadlaethau, dathliadau a siopa Nadolig.

Royal Welsh Winter Fair draws crowds from far and wide to enjoy two-days packed full of competitions, festivities and Christmas shopping.

Supported by:
Gyda chefnogaeth:
HSBC