Derw Coffee

Ni yw cynhyrchwr coffi darllaw oer cyntaf Gogledd Cymru. Mae’r ffa sy’n dod o ffynonellau sy’n gydnaws â’r amgylchedd yn bwrw ffrwyth dros gyfnod o 16 awr  ar Ynys Môn. Y canlyniad yw coffi sy’n iach ac yn ysgafn i’ch adfywio. Mae ein pum ffefryn yn cael eu cyfuno â chynhwysion naturiol: Sinamon, Coco, Sinsir, Tyrmerig neu goffi Du? Pa un ydych chi eisiau? :)

Ffon:

07894 981993

Ffon Symudol

07894 981993

Cywain

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.