Black Mountains Smokery

Hamperau gan Really Welsh, Bwyddydd Nadoligaidd, Rhoddion Bwyd a rhywbeth ‘r hosan Nadolig,

Samwn wedi ei fygu â deri, pysgod, cig, cawsiau ham â sglein, danteithion artisan a diodydd, oll gan gynhyrchwyr teuluol sy’n rhannu’n meddylfryd. Gallwn hefyd gynnig bocsys hamper a bagedi gwiail.

Gallwch archebu ymlaen llaw a dewis y dyddiad y bydd yr archeb yn eich cyrraedd.

Rydyn ar-lein neu gallwch ffonio 01873 811566

Ffon:

01873 811566

Cywain

Os byddwch yn prynu cynnyrch/cynhyrchion trwy blatfform ar-lein Ffair Aeaf Frenhinol Cymru nid ydych yn prynu'n uniongyrchol gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (oni bai eich bod yn prynunwyddau'r Gymdeithas). Byddwch yn prynu pethau'n uniongyrchol gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr. Felly mae'r contract rhyngoch chi a'r cynhyrchydd a bydd a wnelo â'r cynhyrchion yr ydych yn eu prynu gan y cynhyrchydd/cynhyrchwyr yn unig. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gweithredu fel cyfeirlyfr orestriadau stondinau masnach yn unig ac i brynu byddwchyn cael eich ailgyfeirio i blatfform gwe neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchydd.

Nid yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gyfrifol am ddanfon neu am ansawddunrhyw gynhyrchion a brynir trwy'r dolenni ar y platfform ar-lein.'Dyw'r Cyfeirlyfr ond wedi dethol masnachwyr a oedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 i arddangos eu nwyddau.

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ond yn gyfrifol am eitemau o dudalennau nwyddau'r Gymdeithas.