Gyda chefnogaeth
Supported by:

HSBC

Y FFAIR AEAF CYMDEITHAS AMAETHYDDOL
FRENHINOL CYMRU

THE ROYAL WELSH WINTER FAIR

Gyda Chefnogaeth
Supported by:

Welsh Government

Cywain Stands

anrhegion / gifts

Busnesau a Gefnogir gan Cywain

Alfie’s Coffee Company

Cyfle i brofi amrywiaeth o ddiodydd Nadoligaidd, o Goffi Nadoligaidd i De Chai Nadoligaidd a Browni siocled i fwyta.

YMWELD Â’R STONDIN

Black Mountains Preserves

Cynnyrch wedi ei greu’n ofalus gan Helen sy’n byw ar y Mynydd Du. Mae Black Mountains Preserves yn defnyddio’r cynhwysion tymhorol gorau o’r ardd neu gan gyflenwyr lleol lle bo hynny’n bosib.

YMWELD Â’R STONDIN

Black Mountains Smokery

Hamperau gan Really Welsh, Bwyddydd Nadoligaidd, Rhoddion Bwyd a rhywbeth ‘r hosan Nadolig.

YMWELD Â’R STONDIN

Blas ar Fwyd Cyf

Hamper Gwledd gyda rhywbeth i bawb fwynhau; o flasau sawrus i felys a dwy botel o win Gymreig. Pob cynnyrch o safon gwobrwyedig. Perffaith i’w rhannu dros Nadolig.

YMWELD Â’R STONDIN

Chocolate Party Express Limited

Bossa Nova yw enw masnachu is Chocolate Party Express Limited, cwmni siocled bach sy’n llawn angerdd am ddod â thyffls a chyffaith o Frasil i’r D.U.

YMWELD Â’R STONDIN

Clwydian Range Distillery Ltd – Cariad Gin

Clwydian Range Distillery Ltd Is based in North Wales in the heart of the Flintshire Countryside, this where Cariad Gin is produced.

YMWELD Â’R STONDIN

CRWST

Gallwch siopa gyda CRWST y Nadolig hwn. Mae gennym rywbeth at ddant pawb sy’n caru bwyd.

YMWELD Â’R STONDIN

Derw Coffee

Ni yw cynhyrchwr coffi darllaw oer cyntaf Gogledd Cymru. Mae’r ffa sy’n dod o ffynonellau sy’n gydnaws â’r amgylchedd yn bwrw ffrwyth dros gyfnod o 16 awr ar Ynys Môn.

YMWELD Â’R STONDIN

FudgePots

Cyffug gourmet, wedi ei wneud â llaw. Bwyd Indiaidd yw’r ysbrydoliaeth gan ddilyn rysáit Cymreig.

YMWELD Â’R STONDIN

Peterston Tea Estate

Wedi ei sefydlu yn 2014 ym Mro Morgannwg, Peterston Tea Estate yw’r fferm de gyntaf yng Nghymru.

YMWELD Â’R STONDIN

Rhug Estate

Bocs Gwledd y Nadolig
Mae Ystâd Rhug yn Sir Ddinbych yn darparu cynnyrch organig wedi ei wobrwyo ac yn gwerthu amrywiaeth o fwydydd a diod arbennig.

YMWELD Â’R STONDIN

The Gluten Free Baking Company

Cacennau a danteithion sawrus heb glwten sy’n addas ar gyfer pobl sy’n dioddef o gyflwr Coeliag. Rydym hefyd yn darparu ar gyfer anghenion dietegol eraill fel cynnyrch heb gynnyrch llaeth neu wy.

YMWELD Â’R STONDIN

The Mallow Tailor

Anrhegion arbennig 5 seren a malws melys godidog. Oll wedi eu creu gennym ni ym Mannau Brycheiniog a’u hanfon yn uniongyrchol atoch chi gyda’ch neges bersonol eich hun.

YMWELD Â’R STONDIN

Treganna Gin

Treganna Gin is an artisan distillery established in the suburban area of Canton in Cardiff. Each drop of Treganna Gin is lovingly flavoured using only the finest botanicals

YMWELD Â’R STONDIN

Woodsend Christmas Puddings

Mae pwdinau Woodsend Christmas Puddings yn cynnwys y gorau o gynhwysion ffrwyth fel bod y pwdin yn ysgafn, yn flasus ac yn feddal.

YMWELD Â’R STONDIN
vimeo-video-thumbnail

Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn denu torfeydd o bell ac agos i fwynhau deuddydd llawn cystadlaethau, dathliadau a siopa Nadolig.

Royal Welsh Winter Fair draws crowds from far and wide to enjoy two-days packed full of competitions, festivities and Christmas shopping.

Supported by:
Gyda chefnogaeth:
HSBC