Gyda chefnogaeth
Supported by:

HSBC

Y FFAIR AEAF CYMDEITHAS AMAETHYDDOL
FRENHINOL CYMRU

THE ROYAL WELSH WINTER FAIR

Gyda Chefnogaeth
Supported by:

Welsh Government

Cartref/Gardd

Home and Garden

A K Skipsey Art

Paentiadau lliwgar ac anarferol a phrintiau o Gymru a thu hwnt. Maent ar gael fel printiau bach a mawr o ansawdd uchel a phaentiadau cynfas o amrywiol feintiau. Gallwn hefyd gymryd gwaith comisiwn. M

YMWELD Â’R STONDIN

Charlies

Mae Charlies yn falch o fod yn un o fanwerthwyr annibynnol mwyaf Cymru. Mae’n gwmni teuluol sydd â 9 siop yng Nghymru ac ar y ffin, yn ogystal â gwefan sy’n tyfu’n gyflym. Rydym yn gwerthu dros 80,000

YMWELD Â’R STONDIN

Express Indian Cuisine Delivered

Mae Express Indian Cuisine yn fusnes teuluol.
Ers dros ugain mlynedd mae’r teulu wedi gwerthu bwyd Indiaid mewn digwyddiadau amaethyddol.

YMWELD Â’R STONDIN

Gerry Baker Double Glazing

Ailosod ffenestri, drysau, drysau Ffrengig, drysau patio, cladin, ystafelloedd haul ac UPVC o wahanol liwiau.

YMWELD Â’R STONDIN

Looprints

Darluniau gwreiddiol gan Bryn Parry a Norman Thelwell wedi eu printio ar seddau tŷ bach ac addurniadau pren eraill.

YMWELD Â’R STONDIN

Once In A While

Cartref i bopeth sydd wedi’i wneud â llaw; cardiau, addurniadau a rhoddion o mdf, ffabrig a ffelt.

YMWELD Â’R STONDIN

RVW Pugh

Mae RVW Pugh Ltd yn arbenigo mewn peiriannau Fendt a Massey Ferguson gan werthu tractorau ac offer ail law a newydd sbon. Yn ogystal, mae RVW Pugh yn gwerthu nifer o anrhegion, teganau plant a dillad.

YMWELD Â’R STONDIN

Willow Leaf Gifts

Mae’r casgliad yn cynnwys:
• bwrdd torri pren
• hambwrdd gweini pren
• daliwr cannwyllau bach
• stand i gadw mygiau
• ffedogau
• llieiniau sychu llestri
• menyg ffwrn
• gwresogydd bara

YMWELD Â’R STONDIN

Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn denu torfeydd o bell ac agos i fwynhau deuddydd llawn cystadlaethau, dathliadau a siopa Nadolig.

Royal Welsh Winter Fair draws crowds from far and wide to enjoy two-days packed full of competitions, festivities and Christmas shopping.

Supported by:
Gyda chefnogaeth:
HSBC