Sefydliad y Merched - Ysbrydoli Merched

Sefydliad y Merched - Ysbrydoli Merched

Sefydliad y Merched yw’r sefydliad mwyaf i ferched yn y Deyrnas Unedig ac yng Nghymru mae gennym ryw 16,000 o aelodau. Ers mwy na 100 mlynedd mae aelodau SyM wedi aros yn ganolog i’w cymunedau, gan gadw pawb mewn cysylltiad a chynorthwyo’r rheiny sydd mewn angen, hyd yn oed yn yr amgylchiadau mwyaf heriol. Gwyliwch ein fideo i gael gwybod am SyM, yr hyn mae’n ei gynnig i bob merch, a sut mae aelodau wedi bod yn dangos gwydnwch trwy’r cyfnod heriol hwn wrth gynorthwyo eu cymunedau.

Dydd Llun 30 Tachwedd

Amser

Hyd

All day

10-15 mins

CYFRANOGWYR

Mair Stephens
Cadeirydd FfCSyM Cymru

Lynne Stubbings
Cadeirydd FfCSyM

Ann Jones
Is-Gadeirydd FfCSyM a Chadeirydd Materion Cyhoeddus