NFU Cymru

31 diwrnod tan ddiwedd y cyfnod pontio

Mewn mis, bydd y D.U. yn gadael yr UE. Bydd y panel yn trafod y sefyllfa ar ddechrau mis Rhagfyr a’r goblygiadau i’r Sector Cig Coch yng Nghymru o ran cynhyrchwyr a chynlluniau’r cyrff ardollau.

NFU Session
NFU Speakers

Dydd Llun 30 Tachwedd

Amser

Hyd

10:00

60 mins

Stella Owen
(NFU Cymru Policy Advisor) NFU Cymru

John Davies
(NFU Cymru President) NFU Cymru

Peter Hardwick
(Trade Policy Advisor) BMPA

Kevin Roberts
(Chairman Hybu Cig Cyrmu) Hybu Cig Cymru

Wyn Evans
(NFU Cymru Livestock Board Chairman) NFU Cymru