Merched y Wawr

Cyhoeddi Buddugwyr Merched y Wawr

Byddwn yn cyhoeddi buddugwyr cystadlaethau y Ffair Aeaf Rithiol a gobeithio yn medru cysylltu gyda rhai o’r buddugwyr. Cawn wybod pwy sydd wedi dod I’r brig gyda’r cystadlaethau;

  • Ffotograffiaeth – blodyn neu flodau
  • Coginio-Cacen/Teisen wedi addurno
  • Fideo – Cynefin
  • Crefft – Enfys unrhyw gyfrwng neu eitem yn cynnwys lliwiau’r enfys
  • Blodau – Gosodiad o flodau neu wyrddni argyfer y bwrdd – gellir defnyddio ychwangeiadau neu flodau nad ydynt yn ffres.

Monday 30th November

Time:

Duration:

10:00

20 mins